facebooktwittermail d

Krävs på förslag hur giftiga utsläpp ska minska

Mark- och miljödomstolen skärper kraven på Swedavia som driver Malmö Airport. I en dom måste företaget fortsätta utreda hur det kan minska utsläppen vid ban- och flygplansavisningar i närliggande vattendrag.

För fyra år sedan fick Swedavia tillfälligt tillstånd att driva verksamhet på Malmö Airport. Men kravet var att företaget måste redovisa hur det tänkte minska utsläppen av föroreningar från ban- och flygplansavisningar. Swedavia skulle också utreda orsakerna till förhöjda halter av kadmium och arsenik i dag- och spillvatten och komma med åtgärdsförslag, skriver Nordvästra Skånes tidningar. Till exempel har höga halter av giftigt brandskum hittats i fisk i en närliggande sjö.

Både yrkesfiskare och Börringe Kloster, som bland annat bedriver lant- och skogsbruk, har pågående tvister med Swedavia och Trafikverket på grund av miljöpåverkan från flygplatsen.

I våras fick Swedavia betala 3,3 miljoner i böter till Svedala kommun då giftigt brandskum läckt ut i kommunens reningsverk. Slammet, som använts som gödning på åkrar, fick fraktas bort vilket kostade kommunen miljonbelopp, enligt Nordvästra Skånes tidningar.