facebooktwittermail d

”Skrota modellen med stora upphandlingar i skogen”

En av de största björntjänster som någonsin gjorts i branschen sett ur entreprenörernas ögon är just den modell med stora upphandlingar som togs fram efter stormen Gudrun.

Det skriver Ulf Sandström, som är ordförande för Mellansveriges Skogsentreprenörers Nätverk, i en slutreplik.

Skog.
Vi hoppas att vi får se ett nytänkande från Sveaskog, skriver Ulf Sandström. FOTO: TOR L TUORDA/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Svar på ”Sveaskogs minskade avverkningsnivåer gagnar på sikt även entreprenörerna” av Sveaskogs vd Erik Brandsma (som replikerade på vår debattartikel ”Risken har flyttats från stora skogsbolag till små skogsentreprenörer”).

Det var ett mycket tydligt uttalande i ATL från Sveaskogs VD angående vår kritik mot tidigare hantering av entreprenörsfrågorna och det tackar vi för. Men det som är viktigare än allt annat är hur man praktiskt hanterar entreprenörsfrågorna.

Vi har många kunder som idag skriver många fina dokument angående sin hantering av entreprenörerna, men som inte i verkligheten uppfyller sina löften när det drar ihop sig i praktiken.

Det som hänt det senaste året i Mellansverige och som orsakade vår debattartikel är att entreprenörerna berörts av flera upphandlingar och förändringar där många entreprenörer och anställda direkt eller indirekt påverkas av detta.

Stora Enso som inte vill svara på vår kritik tog bort 16 maskingrupper under fjolåret med vad det innebar för de entreprenörer och anställda som berördes, för att nu knappt ett år senare försöka jaga nya resurser med ljus och lykta.

Sveaskog gjorde också en upphandling där avtal sades upp under fjolåret. Nu kommer nästa kalldusch för Sveaskogs entreprenörer med kraftigt minskade avverkningsvolymer.

Allt detta innebär att många duktiga entreprenörer och maskinförare inte längre kan lita på de bolag de kör åt. Misstroendet i branschen ökar i takt med att nya upphandlingar görs och ingen vet hur framtiden kommer att se ut.

Vi från Mellansveriges Skogsentreprenörers Nätverk, MSN, efterlyser en mer långsiktig entreprenörsstrategi i Skogsbranschen. En företagare som gör stora investeringar måste kunna ha en betydligt bättre framförhållning från sina kunder än som nu visat sig det senaste året.

En av de största björntjänster som någonsin gjorts i branschen sett ur entreprenörernas ögon är just den modell med stora upphandlingar som Skogforsk tog fram efter stormen Gudrun.

Det innebar att man skulle säga upp alla avtal inom stora områden för att sen från bolagen kunna välja vilka man ville ha kvar. Det innebar att varenda entreprenör och förare berörs och en misstro och stor oro skapas på bred front.

Man kan faktiskt välja en annan väg. En väg där man tar tag i de problem man måste lösa lokalt och löser det utan att skapa en svallvåg av oro över ett helt företag och en hel bransch.

Det är dags att helt skrota denna upphandlingsmodell och istället hitta nya vägar där kunder och entreprenörer tillsammans kan skapa ett gemensamt förtroende för en av våra viktigaste branscher. Då först kanske vi kan skapa långsiktiga och attraktiva arbetsplatser för alla som vill jobba inom skogsbruket oavsett vad vi skall hålla på med. 

Vi ser fram emot att följa Sveaskogs hantering av de entreprenörer och förare som nu drabbas på grund av de förändringar som Erik Brandsma beskrivit i sin debattartikel. Vi hoppas att vi får se ett nytänkande från Sveaskog i denna hantering.

Ulf Sandström
ordförande, Mellansveriges Skogsentreprenörers Nätverk

Läs också:

”Risken flyttats från skogsbolag till skogsentreprenörer”

”Sveaskogs minskade avverkningsnivåer gagnar även entreprenörerna”