facebooktwittermail d

Färre men större ekologiska gårdar

Under 2021 har arealen kopplad till Kravcertifierad produktion ökat, trots att den totala ekoarealen väntas minska.