facebooktwittermail d

Kravet på landsbygdsministern: ”Se över lagen igen”

Jordförvärvslagen måste ses över – ännu en gång. Det menar politiker ATL har pratat med. 

– Det här hålet måste täppas till, säger Monica Haider (S). 

ATL avslöjade i januari 2022 hur det var möjligt att kringgå jordförvärvslagens regler om förvärvstillstånd genom att göra en fastighetsreglering där en lantbruksfastighet fördes över till en fastighet som taxerats som småhusenhet.