facebooktwittermail d

Kräver bidrag för ridning

Det är obegripligt att andra idrotter betraktas som friskvård medan ridning är utesluten, framhåller moderaten Cecilia Widegren i en motion till riksdagen.

Hon konstaterar att i Sverige rider över en halv miljon människor regelbundet, både som rekreation och på tävling.

"Hästen har en stor plats i många människors liv och det är av stor vikt att regeringen uppmärksammar hästsektorns många positiva effekter", säger Cecilia Widegren med anledning av motionen.

Att ridning inte omfattas av friskvårdsbidraget är en orättvisa som den delar med få andra idrotter, konstaterar hon och lyfter fram att rididrotten har betydelse för framför allt kvinnor.