facebooktwittermail d

Kräver bättre miljö för djurskyddsenhet

Arbetsmiljöverket hotar länsstyrelsen i Skåne med vite om de inte förbättrar arbetsmiljön på djurskyddsenheten, rapporterar SVT Sydnytt.

Efter att länsstyrelserna tog över djurskyddet från kommunerna för två år sedan har mycket kritik riktats mot länsstyrelserna.
Inom den egna organisationen har djurskyddsinspektörerna klagat på dålig organisation, stress och dålig psykosocial arbetsmiljö. Efter Arbetsmiljöverkets utredning får de medhåll.

Nu måste länsstyrelsen åtgärda en rad punkter. Bland annat ska det klargöras vilka arbetsuppgifter ska utföras, hur arbetet ska bedrivas och prioriteras. Utöver det ska även rutiner tas fram för att fånga upp psykosociala brister i arbetsmiljön.ATL.nu