facebooktwittermail d

Kräver att Telia skjuter på avveckling av kopparnätet

Västmanland begär att Telia inte stänger kopparnätet – men Telia avvaktar med svar på kraven.

Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanland.
Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanland. FOTO: LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLAND

– Länsstyrelsen i Västmanland och länets kommuner vill inte att några innevånare förlorar sin telefoni eller sitt bredband när Telia avvecklar kopparnätet. Vi har nu gemensamt begärt att Västmanland ska få mer tid innan Telia avvecklar kopparnätet i vårt län, säger Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län.

Första län att ställa det kravet

Västmanland begär att Telia inte stänger kopparnätet förrän i slutet av 2017. Telia planerar stänga i augusti och november 2016. Telia har ännu inte svarat ja till Västmanlands krav.

Västmanland är första länet som ställer dessa krav på Telia.

Landshövding Minoo Akhtarzand och Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala, framförde på torsdagen sina förslag till Helena Barnekov, VD för Telia Sverige.

– Vi vill ha en fungerande lösning för hundra procent av befolkningen och företagen i Västmanland, säger landshövdingen till ATL.

Fungerande alternativ

Den förlängda avvecklingstiden ger Västmanland tid att se till att det verkligen finns ett fungerande alternativ för 1540 drabbade företag och hushåll på landsbygden i kommunerna Hallstahammar, Köping, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås.

– Telia har nu lovat installera extra antenner och förstärkare hos några abonnenter i Skinnskattebergs kommun för att därmed demonstrera att abonnenterna verkligen får en fullgod tjänst för telefoni och bredband i sina bostäder via mobilnätet, säger Minoo Akhtarzand.

Ska utvärderas

Länsstyrelsen och kommunerna ska sedan utvärdera Telias demonstration i Skinnskatteberg och se vilka slutsatser som kan dras.

– Om Telias demonstation inte fungerar så har Telia inget annat alternativ än att skjuta upp avvecklingen av kopparnätet, säger Carola Gunnarsson.

– Vi släpper inte denna fråga förrän vi ser att det fungerar hos de berörda i Västmanland. Vi vet att det finns kunder i vårt län som upplever att det inte fungerar, säger Minoo Akhtarzand.

"Kommer att samarbeta"

Telia har också tackat ja till att tillsammans med bredbandsansvariga från kommunerna och Länsstyrelsen i Västmanland kartlägga problem och hur de kan lösas.

– Telia kommer att samarbeta för att säkerställa en bra övergång till framtidens nät i Västmanlands län, säger Inger Gunterberg, Telia Press.