facebooktwittermail d

Kräver att få ut varg-dna

Ärendet om varg-DNA har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

En privatperson kräver att få ut varg-DNA från SLU för se om resultaten från forskningen stämmer.
En privatperson kräver att få ut varg-DNA från SLU för se om resultaten från forskningen stämmer. FOTO: L E CARLSSON

Harry Fredriksson från Leksand är en av dem som under lång tid stridit för att ta del genetiskt material som ligger till grund för de DNA-prover som har använts i ett forskningsprojekt om varg.

Harry Fredriksson vände sig till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för att få ta del av materialet eftersom han menar att de borde anses vara allmänna handlingar och därför enligt offentlighetsprincipen ska lämnas ut.

Avslag

SLU avslog hans begäran och skrev i sitt beslut att organiskt material är ett "ändligt unikt material" som inte är bärare av ett sådant "betydelseinnehåll" som offentlighetsprincipen tar sikte på, och därför inte är en handling.

Därmed inte heller någon allmän handling.

Överklagan

Harry Fredriksson överklagade till kammarrätten i Stockholm. Men där gick man på SLU:s linje att det begärda materialet inte är att betrakta som handlingar. Det är alltså enligt kammarrätten inte fråga om allmänna handlingar och det finns därmed ingen skyldighet att lämna ut materialet.

Överklagan avslogs.

Ny överklagan

Nu har Harry Fredriksson överklagat Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.

- Enligt min mening är det offentliga handlingar och bör därför lämnas ut. God forskningsetik innebär att forskarnas arbete skall kunna granskas i alla avseenden och även kunna göras om. Därför vill vi ha tillgång till det här materialet.

Du har kämpat i många år med den här frågan. Vad gör den så viktig?

- I grunden handlar det om ett samhällsproblem. Det de försöker hemlighålla vill jag ta del av. Jag tycker att folk ska få veta sanningen om varifrån de här vargarna kommer.

Som stöd i hanteringen av ärendet har Harry Fredriksson bland andra före detta ordföranden och förbundsjuristen i Svenska Jägareförbundet Bernt Lindqvist.

ATL har skrivit om ärendet tidigare då kammarätten avslog överklagan.

Rätt att inte lämna ut varg-DNA