facebooktwittermail

Kräver ändring i arrendepriserna

Arrendepriserna har inte hängt med förändringarna av EU-stöden. Nu vill förening ha prisjusteringar i avtalen.

Lars Jakobsson, verksamhetsledare i Föreningen Sveriges Jordbruksarrendatorer.
Lars Jakobsson, verksamhetsledare i Föreningen Sveriges Jordbruksarrendatorer. FOTO: FÖRENINGEN SVERIGES JORDBRUKSARRENDATORER

– Jag tycker att arrendepriserna borde sänkas med minst 500 kronor per hektar i området 1 och 2, det vill säga Skåne, Halland och Östergötland. Vi har redan sett en viss sänkning i syd men den borde komma på andra håll också, säger Lars Jakobsson, verksamhetsledare i Föreningen Sveriges Jordbruksarrendatorer.