facebooktwittermail

Kräver ändring av traktorregler

Sveriges Åkeriföretag kräver ändring i reglerna för traktorer. "Konkurrensvillkoren mellan traktorer och lastbilar är oskäliga", skriver de i ett brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Fler och fler utför godstransporter, snöröjning och entreprenadjobb med traktorer. Men reglerna är inte samma för lastbilar och jordbrukstraktorer i yrkesmässig trafik och det missgynnar lastbilarna, menar Sveriges Åkeriföretag.

De vill att samma krav och regler ska gälla oavsett om man utför exempelvis snöröjning med lastbil eller traktor.
Bland annat räknar de upp fordonsskatten som ett skäl som gynnar traktorn.

För traktorer registrerade som traktor klass 2, jordbrukstraktor, utgår ingen skatt och det går att använda fordonet 10 procent utanför ren körning i jordbruksverksamheten. Släpvagnar undgår också beskattning. Är traktorn registrerad som klass 1, trafiktraktor, blir beskattningen samma som för lastbilar.

Ett annat skäl Sveriges Åkeriföretag tar upp är att traktorer inte omfattas av vägavgifter, som lastbilar gör, och lag om överlastavgift. Inte heller omfattas traktorer av vägarbetstidslagen och vilotidsregler, utan endast arbetstidslagen.

Sveriges Åkeriföretag nämner även att traktorer inte omfattas av kontrollbesiktning. Och att traktorförare med traktorkort kan vara 15 år och få köra ekipage bestående av traktor med två eller tre tillkopplade släpvagnar med en bruttovikt på 60 ton.
Det är inte första gången frågan uppmärksammas, senast i ett remissvar 2006. Sveriges Åkeriföretag har även påtalat det till Trafikverket. ATL.nu