facebooktwittermail

Krav tappar mark - och byter inriktning

Enklare regler, utvidgning av märkningen och ett aktivt opinionsarbete. Så vill Krav försöka att stärka sin position och vara drivande inom den hållbara och ekologiska utvecklingen.

Linus Källander, ny ordförande i Krav, ser förenklade regler och stärkt position som viktiga uppdrag.
Linus Källander, ny ordförande i Krav, ser förenklade regler och stärkt position som viktiga uppdrag. FOTO: KRISTIAN POHL

Under 1990-talet var Krav en tydlig opinionsbildare för det ekologiska lantbruket och det var då som man la grunden för att bli Sveriges mest kända miljömärkning på livsmedel. Nu har Krav tappat mark och vill bland annat ägna sig mera åt opinionsbildning igen, som ett sätt att stärka sitt mervärde. Bland annat har man varit mycket aktiv i arbetet med åtgärdsplanen för den nya livsmedelsstrategin.