facebooktwittermail d

Krav skärper regler för växtnäringsprodukter

Efter fynd av ogräsmedelsrester i flytande ekologisk växtnäring för fritidsodlare inför Krav nya regler med syfte att förhindra rester av bekämpningsmedel i produkterna.