facebooktwittermail

Krav på vinterdäck

Inför vinterdäckskrav även för lastbilar och bussar. Det kräver nu Motormännen tillsammans med Transportarbetareförbundet och två riksdagsledamöter.

Årets vintertrafik hade omfattande problem med avåkningar och totalstopp. Lastbilar och annan tung trafik står för en oproportionerligt stor del av vinterolyckorna.
Enbart under november-december 2010 orsakade tung trafik 2 000 trafikstopp och förseningar på sammanlagt 158 dagar, enligt ett pressmeddelande från Motormännen.

Avsaknad av vinterdäckskrav för tung trafik och bristande vinterväghållning är två av huvudorsakerna till olyckorna. Vinterdäckslagstiftningen måste därför utredas och reformeras, med skärpan på en heltäckande vinterdäckslagstiftning för alla fordon på svenska vägar, kräver nu Motormännen och Transportarbetareförbundet samt riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Ulf Berg (M).
ATL.nu