facebooktwittermail d

Kräver statligt stöd för brandbekämpning

Lantbrukarnas insatser vid skogsbränder blir alltmer välorganiserade. Nu höjs krav på att staten går in med ekonomiskt stöd.

– För att säkra jourverksamhet och arbetsledning i hela landet behövs pengar, säger Magnus Lindberg från Maskinringen Sverige.