facebooktwittermail d

Krav på registrering av hästar från EU-länder införs

EU:s nya hästpassförordning börjar gälla från och med den 1 januari 2016. Den innebär bland annat alla hästar från ett annat EU-land som ska stanna i Sverige i mer än 90 dagar ska tilläggsregistreras.

Regeln gäller även om hästen har ett pass från ett annat land och omfattar alla hästar som inte redan är registrerade i svensk avelsorganisation, oavsett hur lång tid hästen har varit i Sverige.

Registreringen sker hos något av de 18 svenska avelsförbund som är godkända av Jordbruksverket för att utfärda hästpass. De kommer att ta ut en avgift för registreringen.

– Hästhållarna kommer att få betala självkostnadspris. Det finns reglerat att avelsförbunden får ta ut den kostnad de får för att göra registreringen och utfärda hästpassen. Och de ska kunna motivera den kostnaden vid kontroll, säger Märta North på Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt.

Avgiften

Hon uppskattar att avgiften kommer att ligga på mellan 500 och 1200 kronor per häst beroende på vilken organisation man vänder sig till.

Förordningen innebär också att utseendet på hästpassen ändras för att de ska bli mer lika i hela EU och för att de ska bli svårare att förfalska.

Dessutom ska en central hästdatabas med alla registrerade hästar upprättas på Jordbruksverket från den 1 juli nästa år. Den ska ge en bättre bild av hur många hästar som finns i landet och underlätta kontroll.

– Syftet med förordningen är att säkerställa att vi inte får ut restsubstanser av otillåtna läkemedel i vår mat. Men också för att säkerställa identiteten på våra hästar och minska risken för bedrägerier, säger Märta North.

Merkostnader

Den kommer dock att leda till merkostnader för en del hästhållare.

– Det kan till exempel vara vissa ridskolor med ganska många hästar som de har tagit in från utlandet, som nu behöver tilläggsregistreras. Då kan det bli en klumpsumma som kommer när man måste registrera alla hästarna på en gång, som de inte har räknat med.

Ökad arbetsbelastning

Den nya regeln om tilläggsregistreringar kommer att innebära en ökad arbetsbelastning för avelsförbunden, däribland för Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen (SWB). I nuläget är det svårt att bedöma hur långa handläggningstiderna blir, enligt vd Helen Uddefors.

– Vi kommer att jobba hårt för att hålla servicenivån uppe. Men det är lite svårt att förhålla sig till nu eftersom vi inte vet hur hög arbetsbelastningen kommer att bli.

3-5 veckor

Att utfärda ett vanligt pass tar idag 3-5 veckor. Om avgiften för tilläggsregistrering som nu är 800 kronor blir kvar återstår att se.

– Vi får resonera om det, men avgiften kommer inte att höjas med anledning av de nya reglerna. Möjligtvis kan man tänka sig att hitta någon form av mängdrabatt.