facebooktwittermail d

Krav på rapportering av antibiotika klubbat

Veterinärer måste informera Jordbruksverket om användning av antibiotika.

En hand håller upp en rund bakterieodling mot ett fönster. Bakterieodlingen är rosaprickig.
Resistens mot antibiotika, som en del av denna bakterieodling visar, är ett stort och växande globalt problem. Behandling av lantbruksdjur med antimikrobiella läkemedel är en bidragande orsak. FOTO: LARS PEHRSON/SVD/TT

På EU-nivå beslutades det 2018 om ändrad lagstiftning för att minska användningen av antibiotika inom djurhållningen. Där ingick bland annat nya regler för övervakning av användningen av antimikrobiella läkemedel i behandling av djur.