facebooktwittermail d

Krav på internationellt parakvatförbud

Sverige bör fortsätta att kämpa för ett internationellt förbud mot bekämpningsmedlet parakvat. Det anser riksdagens miljö- och jordbruksutskott som vill att regeringen kraftfullt driver frågan.

Utskottet säger därmed ja till förslag i motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och vänsterpartiet.

Parakvat, som kan orsaka skador på människors lungor, hud och ögon och i värsta fall leda till döden, är förbjudet i Sverige och inom EU.

Men merparten av den soja som används i Sverige och övriga Europa kommer, enligt motionärerna, från sydamerikanska länder där det farliga medlet fortfarande används.

- Därför vill utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att driva dessa frågor, skriver jordbruksutskottet i ett pressmeddelande.ATL.nu