facebooktwittermail d

Krav på färdskrivare i nya Traktor B

För den som utför transportuppdrag med sin nya snabbgående traktor kan det under vissa förutsättningar ställas krav på färdskrivare.

För den som planerar att investera i en ny snabbgående traktor finns det flera regler att hålla reda på. Dels ställs det krav på körkort och under vissa förutsättningar krävs det även att man anpassar sina vagninköp till den nya klassen som officiellt kallas Traktor B.

LÄS ÄVEN: Här är vagnarna du får köra med traktor B

Transporttypen avgör

Nu står det även klart att traktorn kan behöva utrustas med färdskrivare under vissa givna förutsättningar.

Enligt Maskinleverantörerna, som har gått ut med information till sina medlemmar, ska traktorn vara utrustad på traktorn om:

• Traktorn används för transport av någon annans gods på väg, om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive släpvagn) överstiger 3,5 ton.

• Traktorn används för transport av någon annans eller eget gods på väg om fordonets högsta tillåtna vikt (inklusive släpvagn) överstiger 7,5 ton.

LÄS ÄVEN: Då ska din traktor besiktigas

Finns undantag

I Sverige finns det dock undantag för färdskrivarkrav för Traktor B om den används inom jord- och skogsbruksverksamhet inom en radie av tio mil från den plats där företaget är beläget.

Används traktorn däremot för annan verksamhet gäller inte undantaget, och då gäller även kör- och viloreglerna.

– Det finns ett undantag för traktorer som används inom jord- och skogsbruk om man är 100 kilometer från sin hemadress, men det gäller bara för traktorer som inte kör för annan verksamhet. Kör man entreprenad eller har marker mer än tio mil bort så gäller kravet på färdskrivare, säger Lina Tuvesson Hallman, som arbetar med juridisk rådgivning på Maskinleverantörerna.

Färdskrivaren gäller bara för den som kör gods, och som Lina Tuvesson Hallman ser det kommer reglerna inte får några konsekvenser för den som vill använda en snabbgående traktor för att röja snö.

– Problemet är att Transportstyrelsen har fått tolka EU-förordningen och de regler som gäller för färdskrivare, för när dessa skrevs fanns inte traktor B. Jag tror att man har gjort den här kompromissen för att lantbruket inte ska drabbas helt. Det är egentligen bara när man konkurrerar inom andra branscher som man behöver färdskrivare, säger Lina Tuvesson.

Missa inte filmklippet ovan där vår testförare Anders Nilsson reder ut flera av de regler som följer med Traktor B.