facebooktwittermail

Krav på enklare regler är som skrik i rymden

Regeringarna vill regelförenkla - men lagkraven blir istället fler, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Regeringen styr riket, står det i grundlagen. Men gör den verkligen det?