facebooktwittermail

Krav på djuromsorg vid upphandling

Sverigedemokraterna vill att Skara kommun ska ställa krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel.

- Skara utger sig för att vara livsmedelscentrum i Skaraborg. Då får kommunen också försöka leva upp till det, säger Anders Karlsson, SD-ledamot i kommunfullmäktige, till Nya Lidköpings-Tidningen.

"Ser mellan fingrarna"


Anders Karlsson har en bakgrund som lantbrukare och inom LRF. Han har reagerat på den senaste tidens diskussioner om vad många anser vara den snedvridna konkurrensen inom bland annat animalieproduktionen.

- Kommuner, länsstyrelse och stat ställer hårda miljökrav på våra bönder, men ser mellan fingrarna för under vilka villkor det kött som importeras till Sverige produceras. Jag har inget emot konkurrens. Men vi måste få ett juste system som inte slår ut svenska lantbrukare, säger han till tidningen.

Gemensamt utspel


I förra veckan varnade LRF Skaraborg och livsmedelsfacket vid Scans slakteri i Skara för konsekvenserna av den svenska griskrisen. De akuta problemen för landets grisnäring anses vara ett direkt hot mot jobben inom slakteri- och förädlingsindustrin.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår nu SD att Skara kommun genom sina offentliga upphandlingar ställer krav på att alla livsmedel ska vara producerade enligt Miljöstyrningsrådets kriterier.

- Det finns ett antal kommuner som har gått före och nu testar systemet. Det skulle vi också kunna göra, säger Anders Karlsson. ATL.nu