facebooktwittermail d

Krav på certifierade klövvårdare

I veckan presenterar Jordbruksverket de krav som ställs för att få ersättning för klövvård. Klart är att utövaren måste vara certifierad, skriver .

Myndighetens syfte med den nya djurvälfärdsersättningen är att förbättra klövhälsan hos mjölkkor. Från och med 2016 kan den som har bra rutiner för sina kor kvittera ut 220 kronor per djur. Kravet är att verkningen utförs av en certifierad klövvårdare.

– Det kommer att stärka klövvården i Sverige, säger Christer Bergsten, klövvårdsexpert och professor vid SLU.

Behandlar sjukdomar

Trots att det råder brist på klövvårdare i landet är det svårt att fylla platserna på den ettåriga klövvårdarutbildningen på biologiska yrkeshögskolan BYS i Skara. Men Jordbruksverkets krav på certifiering kan komma att leda till ett ökat intresse för att utbilda sig. 

– Det handlar inte bara om regelbunden verkning utan man behandlar ju sjukdomar också, och då behövs rätt kompetens, säger Maud Albrektson, utbildningsledare på BYS.