facebooktwittermail

Krav på biobränsle för flyget klubbat

Reduktionsplikten införs i år.

Från och med den första juli är det krav på inblandning av biodrivmedel i flygfotogen i Sverige. Arkivbild.
Från och med den första juli är det krav på inblandning av biodrivmedel i flygfotogen i Sverige. Arkivbild. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Riksdagen har beslutat om reduktionsplikt för flygfotogen från och med den första juli i år. Kravet på minskning av utsläpp av växthusgaser genom inblandning av biodrivmedel börjar på 0,8 procent 2021 och höjs gradvis till 27 procent 2030. Den som inte uppfyller kravet under ett kalenderår eller inte rapporterar hur kvoten fyllts i tid får en avgift. Reduktionsplikten gäller oavsett flygningens mål. Försvarsmaktens flyg omfattas inte av kraven.