facebooktwittermail d

Krav och kontroller kväver jordbruket

En rapport från SLU visar att lantbruksföretagen under ett halvår i genomsnitt har haft egna arbetskostnader och konsultkostnader på 34 000 kronor för byråkrati. Det är dags att se kunden, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.