facebooktwittermail

KRAV lovar att tala klarspråk

Nu ska det bli enklare för företag att förstå vad som gäller för KRAV-certifierad produktion. I den nya utgåvan av KRAV:s regler som precis publicerats ska språket vara rensat från krångliga formuleringar och otydliga syften lovar KRAV.

Ekogris från Kräkångers Ekogård i Västerbotten.
Ekogris från Kräkångers Ekogård i Västerbotten. FOTO: ANDERS FÄLLMAN

I projektet Klarspråk har KRAV anlitat en språkkonsult som gått igenom regelbokens 300 sidor och tagit hänsyn till de synpunkter som kommit från KRAV-certifierade producenter.

Rena regler

Förutom det har KRAV skapat checklistor och andra behövliga hjälpmedel som markerats med en symbol i regelboken.

– Vi har lyft bort och flyttat texter i reglerna som handlar om bakgrund och motiv till reglerna så att reglerna nu endast ska innehålla ren regeltext, säger Paula Quintana Fernández som är regelchef på KRAV.

Ackrediterade certifieringsorgan

Exempel på andra nyheter i utgåvan är att kravet på att förpackningar ska vara fria från PVC och BPA även ska gälla importerade varor från och med januari 2018. Även att ackrediterade certifieringsorgan ska ha system för riskbedömning är inskrivet.

Är det en direkt följd av köttskandalen på företagen Gothemsgården och Gotlands K&D från i våras?

– När det gäller riskbedömning vid kontroll så har vi diskuterat detta vid flera tillfällen tidigare med certifieringsorganen, men nu har vi också valt att skriva in det tydligt i reglerna, säger Paula Quintana Fernández.

Ny symbol

KRAV jobbar också mycket med att ta fram olika hjälpmedel för producenter.

– Det finns en ny symbol i regelboken som flaggar för att det finns Hjälpmedel på KRAV:s webb kopplat till aktuell regel. Sedan tidigare har vi symboler för Ny regel och Ändrad regel för att de ska vara lätta att hitta för den som läser KRAV:s regler, säger hon.

På måndag publicerar KRAV ett kundbrev för alla certifierade där ändringarna beskrivs mer ingående. Brevet hittar du här.