facebooktwittermail

Krav-grisar berättigar till miljonstöd

En lantbrukare i Vollsjö får 1,2 miljoner kronor av Länsstyrelsen för att bygga grisstallar för Krav-produktion.

FOTO: ANN LINDÉN

Lantbrukaren ska bygga om konventionella stall till Krav-anpassade grisstallar på gårdar sydväst om Vollsjö. Stödet på 1,2 miljoner kronor utgör 40 procent av den totala kostnaden på cirka 3 miljoner kronor, skriver Skånska Dagbladet på söndagen.

Avslag för minilastare

Pengarna ska bidra till att finansiera markarbeten, tillbyggnad, nybyggnad, nytt material och ny fast inredning i grisstallarna samt gödselanläggning. Lantbrukaren sökte även stöd för inköp av minilastare för 180 000 kronor, men det beviljades inte.

Stödet finansieras delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.