facebooktwittermail d

Krav-avslöjandena riskerar att drabba mindre producenter

De brister på Kravcertifierade slakterier som framkommit i Uppdrag Granskning riskerar att drabba mindre gårdar med återtag som säljer köttlådor direkt till konsument. Det spår Gårdssällskapet, som samarbetar med flera gårdar.