facebooktwittermail d

Kraftvärmeverk bakom rekordpriser på grot

Energikrisen har gjort skogsbränslet hett. Inte minst i Mellansverige där priserna på bränsleved är högst i Sverige.

– Vi har rekordpris nu på grot, säger Staffan Dalbrink på Mellanskog.

En hög med grot
Nu betalas bättre även för sämre kvaliteter efter att efterfrågan på råvara till bioenergi ökat. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Mellansverige har länge varit ett prisdike med lägre virkespriser, framför allt på massaved, som gjort att lönsamheten för skogsägare har varit lägre.