facebooktwittermail d

Markägare går emot regeringen om kraftledning

Boda

80 markägare kräver att regeringsbeslutet om en 20 mil lång, luftburen kraftledning genom sydöstra Sverige rivs upp.

– Svenska kraftnät planerar ju ett enormt kalhygge på våra marker, trots att det finns bättre alternativ, säger skogsägaren Göran Elmgren utanför Emmaboda.