facebooktwittermail

Kraftigt stigande grispriser

De senaste veckorna har det genomsnittliga priset inom EU på slaktgrisar och smågrisar stigit kraftigt.

Det framkom när EU:s förvaltningskommitté för animaliska produkter möttes i Bryssel i torsdags. Sedan mötet hölls har priset i EU:s största grisproducerande land, Tyskland, vikt nedåt.

Högt genomsnittspris


Vid mötet i Bryssel uppgav EU-kommissionen att genomsnittspriset nu är högre än snittpriset de senaste fem åren.
En genomsnittlig EU-slaktgris betalas med 144 euro per 100 kilo enligt kommissionens beräkningar. Räknat på växelkursen 8,75 kronor per euro motsvarar det ett kilopris på 12,60 svenska kronor.

Stigande pris


EU-kommissionen rapporterade också om rejält stigande priser på smågrisar. Genomsnittspriset är nästan 39 euro per smågris.
Det nyligen införda stödet till privat lagring har påverkat priserna uppåt.
Fram till i torsdags hade ansökningar för privat lagring för 129 000 ton griskött lämnats in.

EU-kommissionen vill inte i förväg uppge när möjligheten till privat lagring stängs. Detta för att undvika spekulation.

Vid torsdagsmötet redogjorde EU-kommissionen även för stigande priser på ungtjurar och kor. Priset är högre än i fjol och högre än det femåriga genomsnittet. Jan Olsson