facebooktwittermail d

Kraftigt ras på spannmålspriserna

Spannmålspriserna har rasat kraftigt de senaste veckorna. Orsaken är större skördar än förväntat och en allmän nedgång i råvarumarknaden.

Priset på veteterminer på börsen i Paris har gått ner rejält sedan toppen i början på juli. Priserna ligger nu betydligt lägre än förra året vid samma tidpunkt.

Större skördar

Orsakerna är större spannmålsskördar i världen än vad man tidigare förväntat sig. En annan anledning är den allmänna nedgången på råvarumarknaden till följd av att Kina tappat i köpkraft på marknaden.

En stor skörd i Sverige och i hela Östersjöområdet har inneburit en stor prispress även på de svenska spannmålspriserna. Nu inväntar marknaden september månads WASDE-rapport som släpps på fredag.