facebooktwittermail d

Kraftigt ökad vinst för 2017

Efter utdelning från Setra Group redovisar Mellanskog redovisar ett resultatet efter skatt på 82,7 miljoner kronor för 2017.

Karin Perers.
Karin Perers. FOTO: THERESE ASPLUND

Enligt Mellanskogs ordförande Karin Perers handlar det om ett historiskt bra resultat för skogsägarföreningen.

"Vårt mål har varit att insatskapitalet ska återställas och att vi ska kunna ge våra medlemmar utdelning. Det målet nu nåtts med råge", säger Karin Perers i ett pressmeddelande.

Omsättningen blev 3 036 miljoner (2 858) och föreningen levererade 4 725 tm3fub mot 4 441 året innan.

"Den kraftiga resultatökningen beror på högre volymer och förbättrad marginal i virkesaffären. Under året har vi kunnat höja massavedspriset vilket varit efterlängtat, säger VD Sture Karlsson.

Setra Group redovisade ett positivt rörelseresultat med 159 miljoner (153) och efter justering för engångsposter blir resultatet för 2017 179 miljoner. Koncernens finansiella ställning betraktas som stark även efter att utdelning lämnats till aktieägarna med 100 miljoner kronor under perioden.

Styrelsen i Setra föreslår en utdelning med 1,12 kronor per aktie för 2017 vilket motsvarar 58 miljoner. Mellanskogs ägarandel i Setra motsvarar 49,5 procent.

LÄS OCKSÅ: Vill se 5 000 rådjur skjutna

PREMIUM: Stadsborna pressar skogsägarna