facebooktwittermail

Betesskador av rådjur ökar snabbt

De senaste tre åren har betesskadorna av rådjur mer än fördubblats i Svealand och Götaland. Det visar Skogsstyrelsens återväxtinventering.

Rådjursbetningen av tallplantor ökar snabbt i södra Sverige.
Rådjursbetningen av tallplantor ökar snabbt i södra Sverige. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

För tre år sen låg betesskadorna av rådjur på 8 procent av tallplantorna i Götaland. Nu har det ökat till 18 procent. I Svealand är ökningen procentuellt sett ännu större, från 6 till 15 procent. Skogsstyrelsen har inget klart svar på orsaken, men troligen rör det sig om ökande rådjursstammar.