facebooktwittermail d

Inflationen pressade Arlas försäljning

Arla ökade sin omsättning med 23 procent år 2022 och styrelsen föreslår en höjd efterlikvid. Men volymförsäljningen utvecklades negativt i fjol och koncernen spår fortsatta tapp. 

Arla från Kalmar Mejeri
Arla hanterade en mjölkvolym på 13,5 miljarder kilo år 2022. FOTO: CECILIA PERSSON

Arlas omsättning steg med 23,2 procent till 13,8 miljarder euro under 2022, nästan uteslutande på grund av högre priser mot kund. 

Det meddelade Arla på torsdagen när de presenterade sin bokslutskommuniké. 

Nettoresultatet blev 382 miljoner euro, med en nettoresultatandel på 2,8 procent av omsättningen, vilket är den lägsta nivån i Arlas målintervall på 2,8-3,2 procent av omsättningen. 

Arlaböndernas mjölkpris ökade med 40,5 procent, från 37 eurocent per kilo mjölk för 2021 till 52 eurocent per kilo för 2022, skriver företaget. Året präglades av snabba kostnadsökningar för medlemmarna och styrelsen föreslår att Arlabönderna ska få en efterlikvid (inklusive ränta på insatt kapital) på 2,2 eurocent per kilo levererad mjölk. 

Det ligger i linje med det som fastställts i Arlas nya konsolideringspolicy. Nästa delbetalning kommer i mars 2023.