facebooktwittermail d

Kraftigt höjda poolpriser på konventionella grödor

Lantmännens poolpriser på konventionella grödor är i genomsnitt omkring 40 procent högre i år än förra året.