facebooktwittermail d

Kraftiga prishöjningar för maltkorn och grynhavre

Priset på spannmål har dragit i väg under den senaste månaden till historiskt höga nivåer. Det gäller grynhavre och framförallt maltkorn medan priset på vete har stabiliserats