facebooktwittermail d

Kraftiga prishöjningar ett måste för att möta kostnadsökningarna

Slakteriernas noteringar på slaktdjur höjs mest varje vecka. 

Välbehövligt, men faktiskt bara en början. 

Det krävs i runda slängar 5 kronor mer för slaktgrisen och 15 kronor upp på ungtjuren om producenterna ska nå en lönsamhet i nivå med snittet för de senaste fem åren.