facebooktwittermail d

Kraftig sänkning av avräkningspriser

Danish Crown-ägda Dalsjöfors Slakteri och KLS Ugglarps, samt Skövde Slakteri chocksänker avräkningspriserna en vecka före jul till under 2015 års nivå.

Skövde Slakteri, på bilden, och Danish Crown-ägda Dalsjöfors Slakteri och KLS Ugglarps sänker avräkningspriserna en vecka före jul till under 2015 års nivå.
Skövde Slakteri, på bilden, och Danish Crown-ägda Dalsjöfors Slakteri och KLS Ugglarps sänker avräkningspriserna en vecka före jul till under 2015 års nivå. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

De båda Danish Crown-ägda slakterierna, liksom Skövde Slakteri, sänker nu den officiella noteringen med 50 öre från 16.60 kronor kilot till 16.10, vilket är den lägsta noteringen sedan början av året och lägre än vecka 51 2015.

Det är Lars-Gunnar Lannhard, som drivit nyhetsbrevet @-GRIS i 20 år och med god insyn i branschen, som menar att det är märkligt med en så pass stor sänkning veckan innan jul. Den stora efterfrågan på svenskt griskött borde ha satt spår i form av högre priser till grisuppfödarna, inte lägre menar han.

– Det är en oskäligt stor sänkning. Det är den sista veckan på året och slakterierna tjänar fortfarande bra med pengar på julhandeln. Enligt mina uppgifter tar slakterierna heller inte med sig stora lager in i 2017, vilket man tvingats till förr om åren.

– Det borde finnas utrymme för att gå rakt in i det nya året utan att sänka priset, fortsätter Lars-Gunnar Lannhard. Det är också vad slaktarna själva trott på tidigare i år. Förklaringen är troligen att de grisuppfödare som fått nya höjda avtal, får de nya pristilläggen i avtalen redan från v 51. Höjningen betalas alltså ut som tillägg på det officiella priset. Detta syns inte på officiella priserna.

"Följd av marknadsläget"

Han menar att det kan vara taktik från slakterierna att inte redovisa hela betalningen officiellt. Genom att sänka den officiella noteringen låter man företagare som är mindre insatta i prisutvecklingen, och som kanske inte är intresserade av att förhandla, betala för de företagare som lyckas förhandla sig till bra personliga avtal. Han menar att köttmarknaden alltid fungerat så, men att de personliga tilläggen varit mindre de senaste åren.

– Det är ett väl känt faktum att det finns ett stort förhandlingsutrymme förutom den officiella noteringen och olika prestationstillägg. Antagligen har de personliga tilläggen blivit högre än vad man räknat med och därför är det officiella priset nu nere på samma nivå som för ett år sedan. Det finns säkerligen många företagare där ute som fått bra avtal, men det syns inte någonstans eftersom det är mellan slakteri och leverantör.

Jonas Tunestål, vd på KLS Ugglarps, säger att sänkningen är en följd av marknadsläget.

– Vi jobbar med vår marknadsnotering. Vi höjde med 20 öre precis innan jul, och nu anpassar vi noteringen och sänker vi med 50 öre. Det är en avspegling av marknaden men vi tror på det svenska köttet och ser ett bra 2017 framför oss.

Att slakteriet skulle låta vissa leverantörer betala för att andra lyckas bättre med sina förhandlingar avfärdar han bestämt.

– Från KLS Ugglarps perspektiv är det helt felaktigt. Vi har en betalning som speglar våra leverantörers kontraktsstorlekar och är stolta över att spannet mellan de högst betalda kontrakten och de lägst betalda är lågt.

Annars har 2016 varit ett år med stigande grispriser. När Lars-Gunnar Lannhard nyligen talade med Tommy Ögren, vd för Skövde Slakteri, uppgav han att 2017 blir en utmaning.

– Det blir tufft för förädlingen att betala höjningarna. Förädlingsföretagen får vända på varje slant, sa Tommy Ögren till nyhetsbrevet @-GRIS för några veckor sedan.