facebooktwittermail d

Kraftig ökning av skogsbränder i Europa

Det har skett en stor ökning av skogsbränder i EU de senaste fem åren. Andelen skadad skog på grund av bränder är fem gånger så stor som 2018. Det visar data från The European Forest Fire Information System, EFFIS.