facebooktwittermail d

Kraftig ökning av dieselstölder

När priset stiger ökar också tjuvarnas intresse för att stjäla diesel. Något som syns tydligt i statistiken. På ett år har antalet bränslestölder nästan fördubblats.