facebooktwittermail d

Kraftig ökning av bakterier i svensk kyckling

Provtagningar på svensk kyckling visar att förekomsten av campylobacter har ökat markant jämfört med tidigare år. Samtidigt ökar antalet sjukdomsfall.

FOTO: ANN LIND N

Det bör påpekas direkt att bakterieförekomsten hos kycklingar i Sverige fortfarande är lägre än i många andra länder.

Samtidigt ser många myndigheter med oro på att allt fler blir sjuka av campylobacter jämfört med tidigare år. I fjol rapporterades nästan 6 900 sjukdomsfall i landet. Det är en fördubbling av antalet inhemska fall de senaste fem åren.

"Vi ser väldigt allvarligt på situationen. Infektion med campylobacter kan ge mycket svår sjukdom, och insatser behövs för att minska risken att bli smittad av kycklingkött", säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Mer bakterier

Enligt Jordbruksverket är en delförklaring bakom utvecklingen att bakterieförekomsten har ökat i produktionen, samt att efterfrågan på färskt kycklingkött har ökat. I samband med infrysning försvinner en stor del av bakterierna, men i färsk kyckling uteblir den effekten helt av förklarliga skäl.

Siffror från branschen bekräftar utvecklingen. I höstas upptäckte Kronfågels ledning att antalet smittade kycklingar ökade med 30 procent, enligt uppgifter från företagets vd som Aftonbladet refererar till. En viktig delförklaring var att kycklingarna av misstag hade tvättats i förorenat vatten och efter att misstaget uppdagades sjönk bakterietalen till låga nivåer igen, skriver tidningen.

Under 2016 fick företaget dessutom kassera närmare 1,6 miljoner kycklingar för att de har varit otjänliga av olika skäl. Det visar beräkningar som Aftonbladet har gjort utifrån interna dokument från slakteriet i Valla.

Viktigt med rutiner

För att vända utvecklingen planerar nu Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket att föra en närmare dialog med branschen. De svenska kycklingproducenterna har tidigare lyckats få ner förekomsten av campylobacter kraftigt och därför tros det finnas en bra grogrund för att hindra smittspridningen ytterligare.

"Det är viktigt att producenter, slakterier och transportörer följer de rutiner som rekommenderas och tar det försämrade läget på allvar", säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.