facebooktwittermail

Kraftig minskning av svensk potatisodling

De senaste 20 åren har intresset för att odla potatis minskat i Sverige. Både när det gäller den odlade arealen och den totala skörden ligger nedgången kring 35 procent. Den främsta förklaringen är svag lönsamhet för odlaren samtidigt som importen ökar.

Ett skäl till att den potatisodlingen krymper är att svenska konsumenters köpmönster har ändrats över tid. Vi äter mer bearbetad potatis som pommes frites eller chips och mindre matpotatis.
Ett skäl till att den potatisodlingen krymper är att svenska konsumenters köpmönster har ändrats över tid. Vi äter mer bearbetad potatis som pommes frites eller chips och mindre matpotatis. FOTO: MOSTPHOTOS

Potatisodlingen har sjunkit stadigt i Sverige under lång tid. Det kan finnas flera förklaringar men i slutänden handlar det inte sällan om att andra grödor har bättre lönsamhet.