facebooktwittermail d

Kraftig inbromsning i ekoförsäljningen

MALMÖ

Den tidigare kraftiga ökningen av ekoförsäljningen avtar markant i år, enligt branschanalysföretaget Ekoweb. De tvåsiffriga tillväxtåren ser nu ut att vara historia för branschen.