facebooktwittermail d

Kraftbolag köper direkt av skogsägare

För att säkra tillgången på energiråvara kommer Skellefteå Kraft hädanefter att köpa in skogsbränsle och gallringsuppdrag direkt från privata skogsägare.

Tidigare har det kommunägda kraftföretaget framför allt köpt bränsle från skogsbolag, sågverk och skogsägarföreningar.

- För oss är skogsbränsle en huvudverksamhet och vi kommer därför aktivt driva utvecklingen i klena gallringar, säger Tomas Ladås, skogsförvaltare vid Skellefteå Kraft, i ett pressmeddelande.

Gör en upphandling


Ambitionen är att utveckla skogsbränslet till ett vedertaget tredje sortiment vid sidan av timmer och massaved. Verksamheten startar till hösten och under våren ska lokala entreprenörer gallras fram genom en upphandling.

Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Bolagets el kommer till 70 procent från vattenkraft medan övrig produktion baseras på vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. ATL.nu