facebooktwittermail

Fodret kan vara boven vid positiva dopningsprover

Minst fem hästar har lämnat positiva dopningsprover i Frankrike. Orsaken till utslagen tros finnas i det svenska kraftfodret.

Björn Goop är en av de tränare som drabbats av de positiva dopningsproven för cannabis i Frankrike. Svenska Krafft utreder nu vad som hänt.
Björn Goop är en av de tränare som drabbats av de positiva dopningsproven för cannabis i Frankrike. Svenska Krafft utreder nu vad som hänt. FOTO: MOSTPHOTOS

Det handlar om utslag i analyserna för cannabidiol, CBDE. Den gemensamma nämnaren mellan de positiva fallen är att alla har fodrats med foder från Krafft. En av hästarna tränas av svenske Björn Goop och lämnade ett positivt dopningsprov i februari.

”Det var en stor lättnad när en person ringde från det franska dopinglaboratoriet och berättade att det finns en gemensam nämnare i alla fallen. Jag utgår från att Krafft kommer att ta sitt fulla ansvar för det inträffade och de skador de har orsakat”, säger Björn Goop i ett uttalande enligt Ridsport.

Cannabidiol har inte tidigare analyserats i Frankrike. I Sverige i dagsläget sker provtagning för två ämnen; koffein och teobromin.

Produkter på analys

Efter att få information om fallen har Krafft skickat foderprodukter till två av varandra oberoende laboratorier för analys. Krafft avvaktar nu resultaten från provtagningen.

”Om provresultaten påvisar att cannabidiol är ett ämne som kan förekomma i råvaror till foder så behöver testrutinerna i Sverige ändras. Vi ser över våra rutiner nu och kommer att säkerställa att råvaror vi köper in och våra färdiga produkter inte innehåller spår av detta ämne”, säger VD Sandra Hodik i ett pressmeddelande.

Skadestånd till tränare

Hos Svensk Travsport avvaktar man också resultaten från analyserna och väljer att inte gå ut med några rekommendationer.

Krafft har tidigare varit inblandad i ett fall med positiva dopningsprover efter att foder kontaminerats och där bolaget fick betala skadestånd till ett flertal hästägare eller tränare.