facebooktwittermail d

Köttproducenter vill ha 10 miljoner kronor extra

10 miljoner kronor. Så mycket kräver företrädare för animalieproducenterna i extra statligt anslag för att lindra effekterna av den nya modellen för slakteriernas kontrollavgifter.

FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX/TT

Under fredagen samlades representanter för Svensk Fågel, Svenska Köttföretagen och LRF till ett möte med landsbygdsminister Jennie Nilssons (S) statssekreterare Per Callenberg. Mötet gällde de förändringar av slakteriernas kontrollavgifter som införs retroaktivt från och med 1 januari, och som ATL rapporterat om vid ett flertal tillfällen.

För vissa slakterier innebär förändringen en sänkning av avgifterna, medan andra får en rejäl höjning. För till exempel medelstora Gotlands Slagteri innebär förändringen en fördubbling av avgifterna.

– Vi framförde att vi behöver 10 miljoner kronor extra i anslag för att lindra effekterna för de värst drabbade företagen och leverantörerna. Det är en rimlig begäran från branschens sida och skulle innebära en ökning på 10 procent av anslaget, säger Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.

Branschens kritik mot den nya avgiftsmodellen är hård. Hans Agné menar att den nya modellen införs utan att Livsmedelsverket tagit reda på vilka konsekvenserna blir för enskilda företag. Både uppåt och nedåt.

– Svårigheten ligger också i hur snabbt det här genomförs. Det finns ingen möjlighet för slakterierna att anpassa sig till kostnaderna utan att höja priserna på produkterna eller sänka avräkningspriserna till sina leverantörer. I praktiken blir en höjning till kund omöjlig när andra konkurrenter får en sänkning, säger Hans Agné.

Livsmedelsverket har i dagsläget aviserat slakterierna preliminära avgifter och tagit kontakt med dem för att diskutera lokala anpassningar.

– De enda anpassningar slakterierna kan göra med så kort varsel är att dra ned produktionen för att det ska bli färre kontrolltimmar från Livsmedelsverket. Vad vi behöver är ju att öka produktionen, men med en effektivare kontrollavgift. Det här är en jättekonstig signal, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Hon pekar på att det framförallt är slakterier på mindre orter som drabbas, och menar att arbetstillfällen nu hotas.

– Det skapar också en snedvridning i konkurrensen mellan aktörerna och framförallt mot våra utländska konkurrenter som är verksamma i Sverige. Det här är knappast i linje med regeringens livsmedelsstrategi, säger Maria Donis.

Läs också: Stora förändringar väntar med nya slakteriavgifter