facebooktwittermail

Han prisades efter att ha återställt betesmark

Selet

Kjell Nilsson driver Selets bruksgård, två mil från Luleå. Här produceras ekologiskt naturbeteskött på marker som tidigare varit igenväxta.

Kjell Nilsson var den första i länet som började med ett eget varumärke och köttet säljs direkt till ICA Kvantum i Luleå under namnet Aledalens naturbeteskött.