facebooktwittermail

Köttmjöl till djur på väg tillbaka

EU-parlamentarikerna vill ge köttmjöl till djur igen. Politikerna hoppas att det ska minska behovet av importerat protein.

Animaliskt protein bör tillåtas i foder till fjäderfä och grisar, tycker EU-parlamentet. I veckan antog parlamentarikerna ett betänkande som ber EU-kommissionen undersöka om förbudet mot kött- och benmjöl i foder kan hävas.

Det ska även fortsatt vara förbjudet att utfodra idisslare med animaliskt protein, och inga djur ska äta protein från artfränder, slår EU-parlamentet fast.

En förutsättning för lättad lagstiftning är också att kött- och benmjölet måste komma från kött som godkänts som människoföda och att det finns en fungerande kontrollapparat.

EU-kommissionen har signalerat att det kan bli tal om förslag för lättade regler tidigast till hösten.

Betänkandet föreslår även andra sätt att öka tillgången på foderprotein i EU. En höjning av den tillåtna inblandningen av ej godkända gmo-grödor är redan på gång efter att medlemsländerna gett grönt ljus till ett kommissionsförslag. Sara Johansson