facebooktwittermail d

Köttimporten ökar när restriktionerna lättar

Fler har valt svenskt kött under pandemin. Men när coronarestriktionerna lättat har importen av utländska köttvaror ökat igen.

Konsumtionen av svenskt kött har ökat under pandemin. Arkivbild.
Konsumtionen av svenskt kött har ökat under pandemin. Arkivbild. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / TT

”I takt med att samhället öppnas upp igen syns tendenser till att importerat kött åter tar marknadsandelar”, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Trenden med en minskad import av kött accelererade under 2020. Minskningen var 14 procent, jämfört med 2 procent 2019, enligt Jordbruksverket. Samtidigt tilltog den svenska produktionen av kött med 5 procent, vilket gav en marknadsandel på 72 procent – högst på 15 år.

Konsumtionen sjönk

Totalkonsumtionen av kött sjönk med 4,5 procent under förra året, något som delvis kan förklaras med att svenska bönder inte kunnat möta efterfrågan.

Men importminskningen av nöt-, gris- och lammkött har avtagit under våren och sommaren i år när mycket i samhället återgått till det normala.

Fram till september hade konsumtionen bara minskat med 1,1 procent, samtidigt som konsumtionen per capita av matfågel ökat med 4,1 procent.

Den svenska marknadsandelen ökar fortfarande överlag, men för nötkött hade den minskat till och med september. Det beror enligt Jordbruksverket på minskad produktion. Bönderna sparar kor och kvigor för att utöka kalvproduktionen framöver.

Ökade priser

Globalt har priset för jordbruksprodukter ökat kraftigt under 2021.

Även det svenska lantbruket är drabbat av prisökningar. Jordbruksverkets produktionsmedelsindex hade i slutet av september ökat med tio procent på ett år.

Framför allt priset på kväve, som används i gödningsmedel, har ökat kraftigt.