facebooktwittermail d

ATL spår 2022: Köttets tid är nu

Inflationen och kostnadsutvecklingen oroar, men stabila marknadsandelar ger framtidstro.