facebooktwittermail d

Köttbönder upplever bäst lönsamhet

Nöt- och grisköttsproducenterna upplever den bästa lönsamheten inom lantbruket just nu. Det visar Lantbruksbarometern 2017.

Planerade djurstallsinvesteringar är störst bland grisköttsproducenter där 18 procent planerar för investeringar.
Planerade djurstallsinvesteringar är störst bland grisköttsproducenter där 18 procent planerar för investeringar. FOTO: MARIE BIRKL

Fyra av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är god. Det visar Lantbruksbarometern för 2017, vilket är en förbättring jämfört med förra året då endast två av tio lantbrukare upplevde samma sak. Men det är fortfarande en stor andel, drygt 5 av tio, som anser att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig.

Ökade intäkter är en anledning till att lantbrukarna upplever en bättre lönsamhet, vilket bland annat beror på en högre efterfrågan hos konsumenterna på svenska produkter.

– Lönsamheten har under några år varit nere på extremt låga nivåer. Därför är det extra roligt att se att vi nu har rekordhög upplevd lönsamhet bland köttproducenterna, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog och Lantbruk LRF Konsult.

Sämre för växtodlarna

Växtodlarna upplever en svag lönsamhetsnivå på grund av ett globalt överskott. Den globala konkurrensen gör att alla kontinuerligt måste se över verksamheten för att se hur de kan utvecklas, exempelvis om ekologisk odling är ett alternativ. Mjölkbönderna har upplevt en bättre lönsamhet i takt med stigande avräkningspriser.

Totalt ökade byggnadsinvesteringarna med 5 procentenheter till 23 procent jämfört med föregående år, och maskininvesteringarna med 3 procentenheter till 34 procent. Planerade djurstallsinvesteringar är störst bland grisköttsproducenter där 18 procent planerar för investeringar, medan nötköttsproducenterna planerar flest maskininvesteringar, 22 procent, vilket är en med 10 procentenheter sedan föregående år.

– Det visar att det inte bara är en trend. Priserna stiger för tredje året i rad nu, och då vågar man ta beslutet att investera, säger Jimmy Larsson.

310 miljarder i utlåning

Utlåningen till lantbruket ökade med 17,4 miljarder kronor, eller med 5,9 procent under 2016. Det betyder att den totala utlåningen till lantbruket nu är uppe i drygt 310 miljarder kronor. Här är en stor andel unga lantbrukare.

– Vi har en stabil lönsamhet generellt i lantbruket. Investeringarna börjar återgå till normala nivåer, men takten behöver öka, och då måste avkastning och vinsterna upp. Det är extra roligt att unga lantbrukare vill investera i svenskt lantbruk., säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, på Swedbank och Sparbankerna.

Den framtida prognosen som sträcker sig fram till 2018 visar en ökad tro på lönsamhet där cirka 5 av tio lantbrukare tror att lönsamheten kommer att vara ganska eller mycket god.